TRIO ORO
FeedbackPamela Burnard, Professor of Arts, Creativities and Educations, Cambridge University, seminar “YAM Talk” Market for Music, Larvik Norway 2021:

“(...) and I am looking at this incredible band that we had discussions with, Trio Oro, - who I am hoping would come to Cambridge Folk Festival one day - they represent art liveness, more than liveness - aliveness, this embodied energy that you feel the presence of in their music”


Kulturkontakt Hosle Skole, DKS Bærum

“(...) Noen elever lekte Trio Oro ute i skolegården i friminuttet og spilte luftgitar og trommet på ulike ting og plystret i vei. Men sjekk denne: Liten gutt på 6 år i 1. klasse fortalte at musikken liksom kom inn under genseren og inn under huden og begynte å boble inne i kroppen og gjorde ham glad”, 2021


Billy Lätt, Turne-ansvarlig og DKS produsent Vestfold og Telemark. Har jobbet innen musikk, scenekunst og film i «Den kulturelle skolesekken» i 22 år. 

“(...) Mine forventninger var høye til gruppen når de begynte på turne i januar 2022, og jeg besøkte dem på en skole den tredje turnedagen. Det jeg opplevde da var noe av det beste jeg sett, hørt og opplevd i min 22-årige Dks-historie. (...)
Formidlingen i form av muntlig informasjon, gi elevene knagger å henge opp sin forståelse på, energien, humoren, mimikken, dynamikken moro/mer alvorlig, kroppsspråket og hvordan de brukte scenen var helt uten sidestykke i konsertsammenheng sett fra mitt ståsted. (...) At musikerne i «Trio Oro» har samarbeidet tett med en skikkelig god regissør <Teater-produsent Torunn Tusj> merkes meget godt i denne forestillingen”, 2022

 
TRIO ORO @2022
︎    ︎    ︎